Zwroty i Reklamacje

I. ZWROTY

1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot)  zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument przy zakupie przez Internet ma prawo w przeciągu 14 dni  odstąpić od umowy. Prawo to dotyczy konsumenta, a więc nie osoby fizycznej prowadzącej dzielność gospodarczą,  która wykorzystała towar do prowadzenia tej dzielności.

2. Zwrotu towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu. Odsyłany towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Konsument może odstąpić od umowy kupna w wydłużonym terminie do 30 dni od daty zakupu.

Towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać z dopiskiem "ZWROT" na adres :

STREFA PADLA
Ul. Graniczna 11 
05-090 Sękocin Nowy

3. Koszt przesyłki do Strefa Padla podczas wykonywania zwrotu ponosi nadawca.

4. Zwroty wysłane za pobraniem, nie będą odbierane.

5. W przypadku całkowitego zwrotu zamówienia zwrot pieniędzy obejmuje wartość odesłanego towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki (znajdującymi się na paragonie). W przypadku częściowego zwrotu przesłana kwota nie będzie uwzględniać kosztów przesyłki.

6. W przypadku zwrotu towaru system odejmuje wartości zamówionych produktów z historii zamówień, co ma wpływ na osiągane progi rabatowe w Systemie Lojalnościowym.

7. Zwrot środków pieniężnych za zwracany towar zostanie dokonany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta. Zwrot dotyczy kosztów produktu(ów) wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego). Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8. LINK DO FORMULARZA ZWROTU

 

II. REKLAMACJE

 1. Reklamacje wysłane za pobraniem, nie będą rozpatrywane i odbierane.

 2. W przypadku reklamacji należy czytelnie wypełnić i wysłać na adres sklepu (wraz z reklamowanym towarem) formularz reklamacyjny podając w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon) oraz   dokładny opis usterki reklamowanego produktu. Dodatkowo z reklamowanym produktem należy przesłać dowód zakupu . Reklamowany towar należy oczyścić ze wszelkich zabrudzeń.

 3. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie   nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów.

 4. W przypadkach uznanych reklamacji  gwarantujemy zwrot należności poprzez przelew bankowy na wskazane przez zamawiającego konto. 

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 6. LINK DO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO